Gazononderhoud

Een mooi gazon is veel werk. En er is veel kennis voor nodig om het mooi te houden.

Voor een mooi gazon moet je

  • Afhankelijk van de ph bekalken in de winter
  • Het gazon verticuteren
  • Verwijderen van het onkruid
  • het gazon doorzaaien
  • Het gazon bemesten
  • Kanten knippen
  • Maaien iedere week

 

Bekalken

Afhankelijk van de ph is het nodig om te bekalken. Gras groeit het beste bij ph tussen de 5  en de 6,5. Alleen als de ph te laag is dan moet er bekalkt worden. Mos in het gazon is niet automatisch een indicator dat de ph te laag is maar wel dat er iets mis is met het gazon. Als het gazon wel een goede ph heeft maar niet goed groeit dan strooien we in plaats van kalk gips om de structuur van de bodem te verbeteren.

 

Verticuteren van het gazon

Verticuteren houdt in dat we de dode grasresten en mossen uit gazon verwijderd worden en er weer zuurstof en licht bij de wortels kan komen. Het gras en de mossen zorgen ervoor dat het gras verdrongen wordt en uw grasmat steeds kwetsbaar wordt.

 

Wij komen 1 of 2 keer jaar, afhankelijk van de kwaliteit van uw gazon, bij u om het gazon te verticuteren. Door het afval goed op te ruimen krijgt de graszode weer een nieuwe kans om een mooie dichte, groene grasmat te worden. Na het verticuteren bemesten we de tuin en zaaien de kale plekken door.

Bemesting van het gazon

Om ervoor te zorgen dat uw gras goed groeit moet er meerdere keren in het jaar bemest worden. Bemesten van het gras heeft als doel dat er voldoende voedingsstoffen voor het gras aanwezig zijn en de structuur van de bodem verbeterd.(Zie het belang van een goede bodemstructuur). Met het bemesten van het gazon zorgen we voor voldoende organische stof in de bodem en op de juiste momenten de juiste voedingsstoffen in de bodem aanwezig zijn. Hiervoor gebruiken we bij voorkeur afvalstoffen uit de landbouw in plaats van kunstmest. Daarvan is een overschot en het is rijk aan organische stof en mineralen.   

 

Maaionderhoud

Het maaiwerk kunnen wij ook voor u verzorgen. Als u zelf er geen tijd voor of de machines niet heeft dan kunnen wij dit werk van u overnemen. Wij komen dan iedere week of tijdens uw vakantie langs om uw gras te maaien. Bij het maaien  vangen wij het gras op, zodat uw gazon er weer mooi uitziet als wij weg rijden. Dit heeft ook als voordeel dat er geen grasresten op het gazon blijven liggen en uw grasmat niet vervilt en we dat tijdens het verticuteren niet op hoeven op te ruimen.

 

Voorwaarden voor een mooi gazon

  • bodem kwaliteit: organische stof, waterdoorlatend,’voeding, structuur, luchtige bodem,ph
  • licht- gras onder bomen

Als gras niet goed groeit krijgen mos en onkruid een kans. De bodem en de omgeving is hiervoor van belang. Voor een goed grasmat moet er aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Het gras heeft voldoende organische stof nodig, maar bij te veel organische stof. Kan de bodem verzuren. De organische stof zorgt heeft als functie dat er voldoende bodemleven is, voedingsstoffen opgenomen kunnen worden en er vocht wordt vastgehouden. Naast de organische stof is ook de structuur van de bodem van belang voor het vasthouden van voedingsstoffen en luchtig blijft. Klei houdt goed water en voedingsstoffen vast, maar kan ook heel dicht worden. Met als negatieve effect dat het water niet goed weg kan en er te weinig zuurstof in de bodem zit wat slecht is voor het bodemleven en het gras. Zandgrond laat daartegen makkelijk water door en is luchtig, maar houdt slecht voedingsstoffen vast.

 

Ook de ph van de bodem is van belang bij een te lage of te hoge ph kan het gras niet goed voedingsstoffen opnemen en verteert het organische stof niet goed.

 

Naast een goede bodem is ook de plek van belang. Onder bomen is te veel schaduw voor gras. Dit kunnen we in sommige gevallen oplossen door te snoeien, maar in de andere gevallen is het misschien beter om hier een border te maken.

http://goedbodembeheer.nl/bodem/bodemeigenschappen/47-bodemstructuur

Sluit Menu
error: Content is protected !!